Styrd borrning - Sindeq 2024

Till innehåll
STYRD BORRNING

OFTA ÄR DET ENKLARE OCH BILLIGARE ATT ANVÄNDA STYRD BORRNING ISTÄLLET FÖR ATT GRÄVA. DESSUTOM ORSAKAR MAN MINDRE STÖRNINGAR I OMGIVNINGEN UNDER ARBETET.


Ibland kan styrd borrning vara enda alternativet. I exemplet på den darriga filmen här bredvid visas ett exempel det är alternativen nästintill det inte finns. Att gräva för att kunna dra en ledning under järnvägen där Pågatågen går skulle påverka infrastrukturen alldeles för mycket. I det här fallet skulle det vara svårt att använda en vanlig borrigg för styrd borrning eftersom tillgången till mark bredvid banvallen var mycket begränsad. Den här borrningen genom banvallen gick på några timmar utan att påverka infrastrukturen. En fördel är att man kan gräver ner aggregatet till den nivå man vill borra på istället för att som med de flesta övriga maskiner börja från ytan.

Styrd borrning kan åstadkommas genom att man använder en borrkrona som är formad som den på bilden. Själva styrningen åstadkommer man genom att trycka borrkronan genom marken. Om man inte roterar den kommer den att svänga eftersom den sneda delen av kronan kommer att ange riktningen. Om man roterar den kommer kronan att gå rakt fram. För att veta var man är och hur man ska rikta borrkronan sitter det en sändare inuti borrkronan som kontinuerligt skickar signaler till en mottagare som står ovanför borrhålet. Mottagaren skickar informationen till en skärm som sitter på själva borrmaskinen. Den informationen talar om för operatören när han ska rotera respektive stoppa rotationen.

Här visas det instrument som placeras på ytan och känner av signalerna från sändaren i borrhuvudet. Vän av ordning undrar säkert hur nära borrhuvudet man måste placera instrumentet med tanke på att man ofta borrar under en banvall, väg eller liknande. Man brukar utgå ifrån ungefär 15 meters räckvidd men skulle det inte räcka så skulle man endast med en kort avstängning av trafiken kunna genomföra arbetet. Detta för att själva borrningen inte tar särskilt lång tid.

När man har nått fram till den ”andra sidan” monterar man bort borrhuvudet och monterar dit en rymmare på strängen. I denna rymmare fäster man det som ska dras igenom hålet och drar det tillbaka mot maskinen.

Filmen visar hur strängen dras tillbaka mot maskinen med det rör som skulle dras. Som synes kan man den här maskinen också starta från ytan om det skulle vara önskvärt. I och med att maskinen hänger i en grävare så är flexibiliteten beträffande startriktningen betydligt bättre än med traditionella maskiner.
Tyvärr avslöjar filmen också att det blåser ibland i Sverige och att kameran saknade vindskydd.

Denna bild visar en ytterligare fördel med styrd borrning. Det är betydligt krångligare att med en grävare lägga ner en ledning som korsar andra ledningar för att inte tala om risken att skada det andra ledningarna med skopan.

MENY
SINDEQ BORRTEKNIK AB
Besöksadress: Mallslingan 13 187 66 Täby
Postadress: Box 7382  187 15 Täby      

Telefon: +46 8 473 09 50
Tillbaka till innehåll