Reparation av kajer - Sindeq 2024

Till innehåll
REPARATION AV KAJER
DESSA KONSTRUKTIONER KAN SNABBT OCH ENKELT REPARERAS UTAN ATT DEN TIDIGARE RIVS

SPARA TID OCH PENGAR
När en kaj eller en liknande betongkonstruktion börjar åldras och krackelera är den gängse metoden att riva hela den gamla konstruktionen för att bygga en ny. Detta är inte alltid nödvändigt eftersom man med jetgrouting kan reparera den gamla och spara både tid och pengar.

Se bilder och filmer nedan för förtydligande.

Detta aggregat kan sänkas ner på utsidan av kajkanten och gör det möjligt att borra horisontellt in under kajen. Allt styrs av sensorer så borren sitter inne i hytten och borrar.

Aggregat kan höjas och sänkas på utsidan av kajkanten och gör det möjligt att borra horisontellt ända ner till cirka 10 meters djup.

Inne i en av hytterna finns skärmarna som dels visar den data som sensorerna läser av men också de bilder som kamerorna kameror som finns nere på aggregatet filmar. Dock ska sägas att sensorerna är väldigt värdefulla när man väl börjar borra eftersom vattnet blir grumligt.

Maskinen har två hytter, en för körning av bäraren och en för manövrering av borraggregatet.

På den här bilden är borraggregatet nästan 10 m under ytan.

Man använder länsor för säkerhets skull.

Man kan injektera från ytan för att förstärka kajen. Fäster man formskivor ner i vattnet på kajens yttersida kan man injektera närmare kanten utan att trycka sönder det gamla materialet.

Med ett rörmagasin för 10 stänger och automatisk rörhantering kan man snabbt borra in långt under kajerna.

Här tog man sig igenom lite armeringsjärn.

Med hjälp av automatiken är det i stort sett endast monteringen av muttrarna på stängerna som fortfarande utförs av dykare.

En av de största fördelarna med systemet är att man inte behöver stänga kajen under arbetet. När en båt ska lägga till lyfter man upp aggregatet ur vattnet och använder kajen som vanligt för att fortsätta arbetet igen när båten kastat loss.

MENY
SINDEQ BORRTEKNIK AB
Besöksadress: Mallslingan 13 187 66 Täby
Postadress: Box 7382  187 15 Täby      

Telefon: +46 8 473 09 50
Tillbaka till innehåll