Groutpumpar - Sindeq 2024

Till innehåll
GROUTPUMPAR

Tecniwells injekteringspumpar finns i olika storlekar och effektklasser med injekteringstryck upp till 390 bar och flöden  upp till 585 l/min.

Pumparna klassificeras efter prestanda:
"Injekteringspump" kallas GP och är högflödespumpar.
"Jettingpumpar" kallas JP och är för högtryckspumpar.

Pumparna kan enkelt uppfylla de flesta krav för låg- och medeltrycksapplikationer som mikropålning, förankringsinjektering, permeationsinjektering, kompensationsinjektering, injekteringsfyllning (t.ex. håligheter i gruvor, tunnlar etc.), injektering av borrslam etc.
I synnerhet för återfyllning i tunnelbyggnadsarbeten används våra kraftfullare injekteringspumpar (37 - 45 kW) ofta för att transportera tvåkomponentslam från blandningsanläggningen, vanligtvis placerad utomhus, till TBM-maskinen inne i tunneln.
Injekteringspumpar av olika typer kan också installeras i 10, 20 eller 30 fots′ containrar för att fungera som injekteringsstationer utrustade med dataregistreringssystem som samtidigt kan hantera ett antal pumpledningar (t.ex. för dammar och tunnlar).
Tecniwell kan bygga skräddarsydda enheter för en mängd olika applikationer för både ovanjords och underjordiska arbeten

Den horisontella muddpumpen GP45H är konstruerad för arbeten som mikropålning, förankringsinjektioner, vattenbrunnar och installation av geotermiska kollektorer.


ModellGP3VGP5WGP9HGP22HGP22HFVGP22VGP37HGP45H
MOTOR
3 kW
5,5 kW
9 kW
22 kW
22 kW
22kW
37 kW
45kW
KOLVDIAMETER
3 ½
4 ½
5″
5″
5″
5″
6” - 7″ - 7,5
6” - 7″ - 7,5
SLAGLÄNGD
6”
8”
8”
8”
8”
12″
12″
10″
MAX TRYCK BAR
90
100
90
1009010080050
MAX FLÖDE L/M2662150130215150670575

MENY
SINDEQ BORRTEKNIK AB
Besöksadress: Mallslingan 13 187 66 Täby
Postadress: Box 7382  187 15 Täby      

Telefon: +46 8 473 09 50
Tillbaka till innehåll